coöperatie Project de Mussels

De coöperatie op het gebied van zonne-energie!

Over De Mussels

Zonnepark De Mussels

Zonnepark De Mussels ligt op plas De Mussels in Beilen, in gemeente Midden-Drenthe. De plas is een actief zanddepot dat ongeschikt is voor recreatief gebruik. Door het zonnepark heeft de plas nu een dubbele functie: zandwinning en productie van groene stroom.

De plas De Mussels is eigendom van Beugel Infrastructuur B.V.

GroenLeven is in 2016 gestart met de ontwikkeling van het drijvende zonnepark op deze plek. De bouw van Zonnepark De Mussels is afgerond in juni 2021 en in september officieel geopend.

In februari 2022 is het park verkocht door Groenleven aan Coöperatie Project de Mussels U.A. (51% aandelen) en het Waterschap Drents Overijsselse Delta (49% aandelen).

De Mussels
logo WDOD

De Coöperatie Project De Mussels is opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Allemaal vrijwilligers die zich inzetten in hun eigen omgeving voor het gebruik van duurzame energie.

Met gerenommeerde partijen zijn langdurige contracten afgesloten voor afname stroom (Energie VanOns), onderhoud, beheer, commercieel management, administratie (GroenLeven). Triodos is de financier van Zonnepark De Mussels.

Zon op water

Drijvende zonneparken op water zijn prima te gebruiken voor opwek van zonne-energie. Een bijkomend voordeel is dat water een koelend effect heeft op de zonnepanelen en omvormers, wat kan leiden tot een verhoogde opbrengst ten opzichte van grondgebonden zonneparken. De impact op de ecologie en natuur zijn ook meegenomen tijdens het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Toch vinden we het belangrijk om de ecologie en natuur goed te monitoren. Ook omdat de Mussels uniek is als drijvend park door de open verbinding met oppervlakte water. De Hanzehogeschool in Groningen doet onderzoek naar de ecologie en de biodiversiteit rond drijvende zonneparken en ook bij De Mussels.

Systeemontwerp

Het belangrijkste verschil met een grondgebonden zonnepark is het montagesysteem. Het Duitse moederbedrijf BayWa van GroenLeven heeft een modulair drijvend systeem ontworpen dat zo min mogelijk ruimte inneemt en efficiënt in elkaar kan worden gezet. Het systeem stabiel en is zeer toegankelijk voor het uitvoeren van onderhoud. Door het ontwerp is het minder gevoelig voor golfslag en wind.

In totaliteit zijn er 39.000 Astro Twins panelen geplaatst. De panelen vallen onder een Tier-1 classificatie. De omvormers van Huawei zijn aangepast voor gebruik op water en bevatten een speciale coating en afdichting voor de bekabeling. De gelijkstroom (DC)-kabels zijn geïntegreerd in het systeem onder de panelen en worden beschermd tegen zon en water. Omdat het systeem beschikt over wisselstroom en gelijkstroom (AC/DC)- bekabeling en een transformatorhuis is er maar één kabel nodig om het met de kant te verbinden naar het aansluitpunt voor het elektriciteitsnet. Het systeem is vastgezet middels verankering in het water en aan land en het is uitgerust met gps-monitoring.

Globale gegevens:

39.000 licht doorlatende zonnepanelen

16 megawatt vermogen

Groene stroom voor ca 5.000 huishoudens

CO2-reductie door bron: ruim 8.000 ton per jaar

Directe aansluiting op hoogspanningsnet

19 hectare totaal – panelen ca. 10 hectare

26 jaar vergunning lease

Huur plas De Mussels voor 26 jaar.

Coöperatie Project De Mussels

Eind augustus 2021 is coöperatie project De Mussels opgericht door lokale energie coöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. In deze gemeente wordt jaarlijks door de inwoners ruim 20 miljoen euro uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een groot deel naar buitenlandse energiebedrijven. Dat kan anders als het aan de energiecoöperaties ligt: duurzame energie lokaal opwekken en verbruiken. Door deze energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Wanneer je dit combineert met maximale participatie en eigenaarschap door inwoners en bedrijven van de energie-opwekfaciliteiten, zorg je ook voor een financiële kringloop, doordat de investeerders en eigenaren tevens de gebruikers zijn van hun eigen opgewekte energie. Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid.

De lokale energie coöperaties werken samen om het zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de geldstromen in Midden-Drenthe te houden.

"Zonne-energie op zandwinplassen biedt een mooie dubbelfunctie in de energietransitie in een klein en maritiem land als Nederland"

Onze visie

geen extra kosten en investering is altijd lokaal.

Energie besparen én duurzaam opwekken

Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat energieverspilling gestopt wordt. Wat we dan nog nodig hebben, halen we uit schone bronnen.

Inspireren, motiveren en verenigen

Onze coöperaties organiseren lokale activiteiten om zo mensen te inspireren, motiveren en te verenigen om de energievoorziening te verduurzamen.

Van, voor en door inwoners van Midden Drenthe

De inwoners en bedrijven krijgen als eerste gelegenheid te participeren in en realiseren van energieprojecten. Samen de lasten en de lusten.

contactformulier

De Mussels