coöperatie Project de Mussels

De coöperatie op het gebied van zonne-energie!

Info middagen over meedoen met lokaal eigendom zonnepark De Mussels

Op zaterdagmiddag 12 maart zijn er twee bijeenkomsten waar informatie wordt gegeven en men met vragen terecht kan. Om 14.00 uur is de eerste bijeenkomst in het dorpshuis ’t Kaampie in Drijber en om 16.30 uur in het Broekhoes in Balinge.

Over De Mussels

waar rendement centraal staat

Eind augustus 2021 is de coöperatie project De Mussels opgericht door lokale energie coöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. In deze gemeente wordt jaarlijks door de inwoners ruim 20 miljoen euro uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een groot deel naar buitenlandse energiebedrijven. Dat kan anders als het aan de energiecoöperaties ligt: duurzame energie lokaal opwekken en verbruiken. Door deze energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Wanneer je dit combineert met maximale participatie en eigenaarschap door inwoners en bedrijven van de energie-opwekfaciliteiten, zorg je ook voor een financiële kringloop, doordat de investeerders en eigenaren tevens de gebruikers zijn van hun eigen opgewekte energie. Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid.

De lokale energie coöperaties werken samen om het zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de geldstromen in Midden-Drenthe te houden.

Investeren in het project

Oneplanetcrowd

Wij willen de inwoners van de gemeente Midden Drenthe de kans geven om mee te kunnen profiteren van de opbrengsten van het park. Daarom willen we € 250.000,- / € 750.000,- financiering ophalen via Oneplanetcrowd. U kunt al investeren vanaf €250,-.

Investeer in de opwek van zonnestroom door een lening te verstrekken tegen 3,6 % netto rente met een looptijd van 10 jaar.

Lees het Informatiememorandum van de ondernemer en de Risicoanalyse van Oneplanetcrowd zorgvuldig voordat u investeert.

De lokale energie coöperaties werken samen om het zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de geldstromen in Midden-Drenthe te houden.

ONEPLANETCROWD
"Zonne-energie op zandwinplassen biedt een mooie dubbelfunctie in de energietransitie in een klein en maritiem land als Nederland"

Onze visie

geen extra kosten en investering is altijd lokaal.

Energie besparen én duurzaam opwekken

Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat energieverspilling gestopt wordt. Wat we dan nog nodig hebben, halen we uit schone bronnen.

Inspireren, motiveren en verenigen

Onze coöperaties organiseren lokale activiteiten om zo mensen te inspireren, motiveren en te verenigen om de energievoorziening te verduurzamen.

Van, voor en door inwoners van Midden Drenthe

De inwoners en bedrijven krijgen als eerste gelegenheid te participeren in en realiseren van energieprojecten. Samen de lasten en de lusten.

Zonnepark De Mussels

Coöperatie Project de Mussels heeft een overeenkomst met GroenLeven over de verkoop van 100% van de aandelen in Zonnepark PV 15 B.V. Na de definitieve overname zullen wij de BV Zonnepark de Mussels gaan noemen. Het zonnepark is gebouwd op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur aan de Mussels in Beilen.

Coöperatie project De Mussels heeft een mede-participant gevonden in waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap zet daarmee een belangrijk stap naar energieneutraliteit per 2025.
Het drijvend zonnepark heeft een vermogen van ca. 16 megawatt. De bijna 40.000 zonnepanelen wekken groene stroom op voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe: ca. 5000.  

Het drijvend zonnepark De Mussels in Beilen is op 16 september 2021 officieel geopend in aanwezigheid van wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe, Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Provincie Drenthe, Marion Wichard bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Kees Kuik, voorzitter coöperatie project De Mussels.

Opening zonnepark De Mussels op 16-9-2021

Lokaal eigendom van drijvend zonnepark De Mussels

De Mussels

De mensen van de coöperatie project De Mussels steken hun nek uit. Ze zijn voor iets meer dan de helft eigenaar geworden van het drijvend zonnepark De Mussels in Beilen.

Daar liggen ze dan: de licht doorlatende zonnepanelen op de zandwinplas. Ruim 40.000 stuks verspreid over een oppervlakte van 10 hectare, die groene stroom opwekken voor ruim 5.000 huishoudens. De bestuursleden Irene Verkerk, Kees Kuik en Peter Mendelts kijken op deze wintermiddag om zich heen en wijzen naar het pas verworven zonnepark. Er staat een fris windje en ze bibberen een beetje van de kou, maar misschien ook wel omdat ze een grote stap maken en ze hun nek uitsteken om eigenaar te worden van dit zonnepark. Nou ja, dit is bepaald niet het mooiste plekje van Midden Drenthe. ‘Als je ergens zonnepanelen wilt leggen, dan is het hier wel’, zegt Peter Mendelts. ‘Niemand heeft er last van en zonnepanelen op het water geven een goede opbrengst aan energie’.

Het zonnepark De Mussels komt voor 51% eigendom van de coöperatie. De overige aandelen zijn in handen van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De overeenkomst is getekend en op maandag 14 februari zijn de definitieve handtekeningen gezet bij de notaris.

De coöperatie project De Mussels is opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Allemaal vrijwilligers, die zich inzetten in hun eigen omgeving voor het gebruik van duurzame energie.

Er is ruim een jaar onderhandeld met ontwikkelaar GroenLeven en moederbedrijf Baywa r.e. Het waren soms taaie gesprekken en soms ontstonden er irritaties en twijfels. ‘Zonder de adviezen en medewerking van Hendrik Numan van het bureau Enber in Heerenveen was het voor ons onmogelijk geweest’, zegt voorzitter Kees Kuik. ‘Ze hebben specialistische kennis en ervaring met het aankopen en financieren van zonneparken. Er moesten allerlei technische en juridische onderzoeken worden gedaan. Stapels rapporten liggen er. Maar uiteindelijk kwam het goed, omdat alle partijen het besef hadden dat we er uit moesten komen’.

‘We doen dit ook omdat we willen voorkomen dat buitenlandse investeerders aan de haal gaan met het zonnepark. De winsten en de subsidies van de overheid lekken dan weg naar het buitenland’ vertelt Irene Verkerk. ‘De energie die opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Zo geven we de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar en blijven de geldstromen in Midden Drenthe’.

In het klimaatakkoord van de overheid staat dat minstens 50% lokaal eigenaarschap het streven moet zijn bij duurzame energie projecten. Dat verhoogt het draagvlak.

De provincie ondersteunt ook de nieuwe bron van groene energie. De coöperatie project De Mussels leende geld van het Energiefonds Drenthe, een zelfstandige dochter van de provincie. De gemeente Midden Drenthe wilde graag dat het park in lokale handen zou komen en heeft een lening van 400.000 euro verstrekt.

‘Mèensen, die nog een beetie in een aolde sok hebt, kunt bij oes terecht veur een andiel.

Hoeveel geld gemoeid is met de overname, wil voorzitter Kuik nog niet zeggen, maar het gaat om miljoenen euro’s. De coöperatie komt nog geld tekort en daarom hebben ze een crowdfund actie gestart bij Oneplanetcrowd, een crowdfundplatform voor duurzame en maatschappelijke projecten. ‘Mèensen, die nog een beetie in een aolde sok hebt, kunt bij oes terecht veur een andiel. Wij geeft een mooie rente van 3,6%. Kom daor dizze tied maor es um bie de baank. Vanof 250 euro kuj al mit andoen.’ Aldus Kees Kuik.

De groene stroom levert geld op en bovendien is er vijftien jaar lang de zekerheid van de SDE-subsidie. Veel zal de coöperatie kwijt zijn aan rente en aflossing. ‘Het geld dat overblijft moet zo snel mogelijk naar duurzame initiatieven in de gemeente’ vertelt Irene Verkerk. ‘Op dit moment financieren de lokale energie coöperaties al kleine projecten in hun dorpen. Daar komen nu ook de opbrengsten bij van dit park. Het is een rendabele onderneming, maar het is waar, de hoogste opbrengsten krijgen wij als wij geen rente en aflossing meer hoeven te betalen’.

Beiler stroom

Onlangs is er in Beilen ook een energiecoöperatie opgericht. Henk van Santen de Hoog, een van de oprichters: ‘Wij gaan met onze energiecoöperatie Duurzaam Beilen meedoen met De Mussels. De opgewekte stroom van het zonnepark is via onze leverancier Energie VanOns te verkrijgen voor de inwoners van Beilen. Stap over en neem ook Beiler stroom’.

Doe mee met lokaal eigendom.

Zonnepark De Mussels

Vanaf € 250 investeren in duurzame energie  met 3,6 % netto rendement.

contactformulier

Investeren Oneplanetcrowd

Lees het Informatiememorandum van de ondernemer en de Risicoanalyse van Oneplanetcrowd zorgvuldig voordat u investeert.