coöperatie Project de Mussels

De coöperatie op het gebied van zonne-energie!

Over De Mussels

waar rendement centraal staat

Eind augustus 2021 is de coöperatie project De Mussels opgericht door lokale energie coöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. In deze gemeente wordt jaarlijks door de inwoners ruim 20 miljoen euro uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een groot deel naar buitenlandse energiebedrijven. Dat kan anders als het aan de energiecoöperaties ligt: duurzame energie lokaal opwekken en verbruiken. Door deze energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Wanneer je dit combineert met maximale participatie en eigenaarschap door inwoners en bedrijven van de energie-opwekfaciliteiten, zorg je ook voor een financiële kringloop, doordat de investeerders en eigenaren tevens de gebruikers zijn van hun eigen opgewekte energie. Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid.

De lokale energie coöperaties werken samen om het zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de geldstromen in Midden-Drenthe te houden.

Investeren in het project

Oneplanetcrowd

Wij willen de inwoners van de gemeente Midden Drenthe de kans geven om mee te kunnen profiteren van de opbrengsten van het park. Daarom willen we € 250.000,- / € 750.000,- financiering ophalen via Oneplanetcrowd. U kunt al investeren vanaf €250,-.

Investeer in de opwek van zonnestroom door een lening te verstrekken tegen 3,6 % netto rente met een looptijd van 10 jaar.

Lees het Informatiememorandum van de ondernemer en de Risicoanalyse van Oneplanetcrowd zorgvuldig voordat u investeert.

De lokale energie coöperaties werken samen om het zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de geldstromen in Midden-Drenthe te houden.

ONEPLANETCROWD
"Zonne-energie op zandwinplassen biedt een mooie dubbelfunctie in de energietransitie in een klein en maritiem land als Nederland"

Onze visie

geen extra kosten en investering is altijd lokaal.

Energie besparen én duurzaam opwekken

Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat energieverspilling gestopt wordt. Wat we dan nog nodig hebben, halen we uit schone bronnen.

Inspireren, motiveren en verenigen

Onze coöperaties organiseren lokale activiteiten om zo mensen te inspireren, motiveren en te verenigen om de energievoorziening te verduurzamen.

Van, voor en door inwoners van Midden Drenthe

De inwoners en bedrijven krijgen als eerste gelegenheid te participeren in en realiseren van energieprojecten. Samen de lasten en de lusten.

Zonnepark De Mussels

Coöperatie Project de Mussels heeft een overeenkomst met GroenLeven over de verkoop van 100% van de aandelen in Zonnepark PV 15 B.V. Na de definitieve overname zullen wij de BV Zonnepark de Mussels gaan noemen. Het zonnepark is gebouwd op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur aan de Mussels in Beilen.

Coöperatie project De Mussels heeft een mede-participant gevonden in waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap zet daarmee een belangrijk stap naar energieneutraliteit per 2025.
Het drijvend zonnepark heeft een vermogen van ca. 16 megawatt. De bijna 40.000 zonnepanelen wekken groene stroom op voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe: ca. 5000.  

Het drijvend zonnepark De Mussels in Beilen is op 16 september 2021 officieel geopend in aanwezigheid van wethouder Jan Schipper van de gemeente Midden-Drenthe, Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Provincie Drenthe, Marion Wichard bestuurder van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Kees Kuik, voorzitter coöperatie project De Mussels.

Opening zonnepark De Mussels op 16-9-2021

contactformulier

Investeren Oneplanetcrowd

Lees het Informatiememorandum van de ondernemer en de Risicoanalyse van Oneplanetcrowd zorgvuldig voordat u investeert.